Сторінка практичного психолога
Діти відразу і невимушено освоюються зі щастям, бо вони самі по природі своїй - радість і щастя.
В.М. Гюго
Уся діяльність практичного психолога ІРЦ спрямована на розвиток дитини з особливими потребами, організацію комфортного середовища для неї та базується на основі Конституції України, Конвенції ООН "Про права дитини", Конвенції "Про права осіб з інвалідністю", Загальної декларації прав людини, Етичного кодексу психолога, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", а також відповідно до "Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12 липня 2018 №545, "Положення про психологічну службу системи освітян України" від 31 липня 2018 року за №885/32337 та наказу МОН України від 08.08.2017 №1127 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освітян України на період до 2020 року" та з урахуванням таких принципів роботи ІРЦ, як:

• повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей;
• недопущення дискримінації та порушення прав дитини;
• конфіденційність;
• доступність освітніх послуг з раннього віку;
• міжвідомча співпраця.

Основними напрямами роботи є:

1. Здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (когнітивної та емоційно-вольової сфери) з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам'ять, мислення, уява, увага, виявлення здатності до вольового зусилля, схильностей до девіантної поведінки та встановлення наявності у дитини особливих освітніх потреб.

2. Психологічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

3. Участь в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини.

4. Методологічна та консультативна допомога батькам/законним представникам.

5. Консультування педпрацівників з питань організації інклюзивного навчання, роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

6. Просвітницька діяльність та міжвідомча співпраця.

Одним із головних напрямів діяльності є надання корекційно-розвиткових послуг та психолого-педагогічний супровід, що здійснюються з метою відновлення цілісності особистості, балансу психодинамічних сил, гармонізації внутрішнього світу та модифікації поведінки. Дитина обов'язково має отримувати задоволення від корекційних занять, що забезпечується завдяки використанню у роботі психолога інтерактиву та сучасних технологій, створення ситуацій досягнення успіху, застосування емпатії, «активного слухання», а також безоціночного ставлення та безумовної поваги і любові до світу дитини. Для кожної дитини, що отримує корекційно-розвиткові послуги в ІРЦ складаються спеціальні програми на основі розробок МОН та з урахуванням індивідуальних особливостей. Наприклад, якщо недостатня сформованість окремої психічної функції зумовлена локальним пошкодженням кори головного мозку, то для відновлення цієї функції необхідно "обійти ушкоджену ділянку", сформувати необхідні операції іншим шляхом, з опорою на збережені психічні процеси.

Основна форма проведення занять – індивідуальна.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website