сторінка Вчителя-логопеда
Заговори, щоб я тебе побачив
Сократ
Своєчасне оволодіння правильним мовленням має велике значення для формування повноцінної особистості. Людина з добре розвиненим мовленням легко вступає в спілкування, може зрозуміло висловити свої думки чи бажання, домовлятися з партнерами про спільну діяльність, чітко запитувати та відповідати тощо. І навпаки, незрозуміле мовлення значно ускладнює взаємини з оточуючими людьми й часто накладає відбиток на характер людини в майбутньому.

Правильно розвинуте мовлення є одним із основних показників готовності дитини до успішного навчання в школі. Недоліки ж мовлення можуть призвести до неуспішності в навчанні та викликати невпевненість дитини в своїх силах.

Отже, виховання правильного мовлення в дітей є актуальним на сьогоднішній день завданням нашого суспільства, зокрема вчителів, вихователів, логопедів та особливо батьків.

Своєчасна логопедична допомога дітям із мовленевими порушеннями є однією з передумов їх успішного навчання в школі. Мета логопедичних занять полягає в подоланні неправильних мовних і слухових навичок та у вихованні чіткого, виразного мовлення.

Щоб корекційна робота була ефективною, необхідна співпраця батьків із логопедом. Адже батьки також можуть проводити роботу з усунення вад звуковимови і фонематичного сприймання при наявності консультації логопеда.

Негайно треба діяти, коли у дитини нестійка вимова звуків:

- плутає звуки близькі за артикуляцією (шиплячі і свистячі);

- коли у дітей при правильній вимові недорозвинений фонематичний слух.

Доцільно проводити роботу з розвитку фонематичних процесів (звуковий аналіз та синтез) та здійснювати контроль за правильною вимовою звуків у зв'язному мовленні дитини.

Таким чином, залучення батьків до корекційної роботи допоможе скоротити час її проведення, підвищить результативність та допоможе відчути дитині бажання батьків допомогти.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website